Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt door Melk Kan, een onderdeel van Linssen-Beckers LV, gevestigd op Raamdijk 5, 3640 Kinrooi, België, met btw-nummer BE0441799465, hierna aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”. We hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het verwerken van bestellingen en leveringen van onze producten en diensten.
 • Het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van klantenservice.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het verbeteren van onze website en diensten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen, omvatten onder andere uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 1. Delen van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende gevallen:

 • Met dienstverleners en leveranciers die ons helpen bij het verwerken van bestellingen, het leveren van producten en diensten, en het beheren van onze website.
 • Met overheidsinstanties en wetshandhavingsorganisaties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Met derden waarmee u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel exploiteren aan derden zonder uw toestemming.

 1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:

 • Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben.
 • Uw persoonlijke gegevens te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn.
 • Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, onder bepaalde omstandigheden.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde omstandigheden.
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien van toepassing.

Om uw rechten uit te oefenen of voor vragen met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@melkkan.be of telefonisch op +32472204165.

 1. Beveiliging van persoonlijke gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies of vernietiging.

 1. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen door een kennisgeving op onze website te plaatsen.

Laatst bijgewerkt op [datum laatste update].

Dank u voor het vertrouwen in Melk Kan en Linssen-Beckers LV. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op.